https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоИзбрано от редактораМинистерският съвет прие Плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“

Министерският съвет прие Плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“

Министерският съвет прие Плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“

Министерският съвет прие Плана за управление на Природен парк „Русенски Лом“.

Разработването на план за управление (актуализиран) на Природен парк „Русенски Лом“ е по проект „Зелено управление за защита на Природен Парк Русенски Лом и Природен Парк Комана“, с акроним GreenManagement финансиран по ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020, ДОГОВОР ЗА СУБСИДИЯ ERDFN0127571/31.10.2018”.

Основната цел на плана е да се осигури устойчиво опазване и управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на парка през следващите 10 години.
Паркът е създаден през 1970 г. с цел да се опази уникалната природа на живописните каньоновидни долини на Ломовете. По тази причина планът за управление е напълно съобразен с разположението си в граничен район и транс-граничното сътрудничество със съседните институции и в Република Румъния. В изпълнение на множество международни, национални и местни ангажименти, поети от България в последните години и особено след 2007 г., вече като член на Европейския съюз, са разработени предложения за достъп до допълващо финансиране от ЕС за местата, които като Специално защитени зони, са част от мрежата НАТУРА 2000.

На местно ниво планът за управление разглежда проблеми, като например програми за регионално развитие, устойчиво селско стопанство, прилагане на горскостопанските практики, намаляване на замърсяването, опазване на културното наследство, както и развитие на туризма и отдиха.

В съответствие с най-добрите международни практики и изискванията на европейското и българското законодателство, този План за управление установява визията за земеползване, природозащита и екологично устойчиво социално- икономическо развитие, споделяна от основните заинтересовани страни в рамките на защитената територия.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X