https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоИзбрано от редактораОбщина Русе обяви обществена поръчка за изграждане на буферен паркинг

Община Русе обяви обществена поръчка за изграждане на буферен паркинг

Община Русе обяви обществена поръчка за изграждане на буферен паркинг

Община Русе обяви процедура-публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор/ за изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили в ПИ 63427.178.134 по КК на гр. Русе, бул. „БЪЛГАРИЯ” № 292, гр. Русе, Община Русе”.

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59ч. на 12.01.2023г. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X