https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоИзбрано от редактораОбщина Русе обяви обществена поръчка за изграждане на буферен паркинг

Община Русе обяви обществена поръчка за изграждане на буферен паркинг

Община Русе обяви процедура-публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор/ за изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили в ПИ 63427.178.134 по КК на гр. Русе, бул. „БЪЛГАРИЯ” № 292, гр. Русе, Община Русе”.

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59ч. на 12.01.2023г. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X