https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоИзбрано от редактораИрена Костадинова застава начело на Районна прокуратура - Русе

Ирена Костадинова застава начело на Районна прокуратура – Русе

Ирена Костадинова застава начело на Районна прокуратура - Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Русе, в който участва атестираният кандидат Ирена Костадинова –заместник–районен прокурор на Районна прокуратура – Русе и изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на същата. Единодушно, Колегията подкрепи кандидатурата ѝ, съобщиха от ВСС.

Ирена Костадинова има над 24 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като „младши прокурор“ в Окръжна прокуратура – Русе. В периода от 2001 г. до 2018 г. е „прокурор“ в Районна прокуратура – Русе, където последователно заема длъжностите „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ и и.ф. „административен ръководител – районен прокурор“, която длъжност изпълнява и до момента.

Прокурор Костадинова мотивира участието си в процедурата с натрупания административен и професионален опит. Тя сподели, че желае да запази постигнатите високи резултати и добри практики, като работи за постигането на още по-високи цели. Ще продължи създаването на оптимални условия за ефективна работа с цел постигане на резултати, с които да се повиши доверието на обществото в съдебната власт. За реализацията на целите и намеренията ще разчита на подкрепата на заместниците ѝ, както и на прокурорите и съдебните служители.

Основни нейни приоритети са своевременното приключване на досъдебните производства със срок за разследване над две години; увеличаване на броя на бързите производства, както и приключването им в предвидените от закона срокове; постоянен контрол за спазването на процесуалните срокове за провеждане на разследването и действието във времето на мерките за процесуална принуда, както и за срочното решаване на разпределените на прокурорите преписки и досъдебни производства; запазване на малкия брой върнати от съда дела за доразследване и оправдателни присъди, както и продължаване на добрите практики в медийната политика.

Въпроси към кандидата, свързани със системата за разпределение на преписките в Районна прокуратура – Русе, личната натовареност на кандидата, както и предприемането на организационни и административни мерки, във връзка със съдебните служители, кадровата обезпеченост и изготвянето на експертизи, поставиха Калина Чапкънова, Йордан Стоев и Евгени Иванов – членове на ВСС.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Иван Гешев – главен прокурор на Република България, Евгени Иванов и Калина Чапкънова– членове на ВСС, като се обосноваха с добре структурираната концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура – Русе, аргументираното и стегнатото ѝ представяне, познаване проблемите на прокуратурата и богатия административен опит на прокурор Костадинова.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X