https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоБългарияОбластни управители искат промяна в разпоредбата на Закона за предучилищното и училищното...

Областни управители искат промяна в разпоредбата на Закона за предучилищното и училищното образование

Областни управители искат промяна в разпоредбата на Закона за предучилищното и училищното образование

Областният управител на Русе Анатоли Станев подкрепи колегата си от Ловеч инж. Светослав Славчев при изготвянето на предложение за промяна в разпоредбата на Закона за предучилищното и училищното образование. Става дума за промяна в обхвата на действие на областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.

Според действащата нормативна уредба областният управител организира разработването на областната стратегия въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. След приемането ѝ общините разработват общинска стратегия за личностно развитие за период от две години.

За изпълнението ѝ общинският съвет ежегодно до 30 април по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на образованието /РУО/ приема годишен план за изпълнение на дейностите, който се отчита на областно ниво до 1 март на следващата година. Първата областна стратегия в русенско е утвърдена с двегодишен период на действие 2017 – 2019 година, след което е изготвен отчет за нейното изпълнение. Следва подготовка, изпълнение и отчетност на още една стратегия, съответно за периода 2020 – 2022-а и предстои разработване на трети поред стратегически документ за 2023 – 2024 година.

Затруднения възникват от това, че подготовката на отчета на предходната стратегия и анализът за предстоящата често отнемат няколко месеца, време, в което стратегията по същество не работи, затова според областния управител периодът на действие от две години се оказва твърде кратък. В тази връзка от Ловеч отправиха молба към служебния кабинет за предприемане на действия по компетентност за промяна в Закона и удължаване на срока на действие на стратегията на повече от две години. „Считам за разумно подобен документ да бъде основа за средносрочно стратегическо планиране и да обхваща период от 5 години“, коментира Станев. Неговото становище е базирано на експертното мнението на екипа на Регионалното управление на образованието /РУО/ в Русе и началника на институцията д-р Росица Георгиева. Припомняме, че именно РУО са основният участник в процеса по разработване и съгласуване на стратегията.

От Министерството на образованието и науката /МОН/ вече изпратиха становище. В него те изразяват принципна подкрепа към предложението, което бе отправено в края на миналата година. Според тях по този начин ще се постигне по-голяма устойчивост при развиване и прилагане на политиките за приобщаващо образование на областно ниво.

„Министерството на образованието и науката винаги е търсело и ценяло направените предложения от страна на местната власт по отношение на реализиране на политиките в сферата на приобщаващото образование на общинско и областно ниво. В тази връзка Ви уверявам, че предложенията Ви ще бъдат обсъдени и взети предвид“, се казва в написаното от МОН.

Със свои становища се включиха още 22-ма областни управители.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X