https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоОбществоПроведе се публично обсъждане на планирането на социалните услуги в община Русе

Проведе се публично обсъждане на планирането на социалните услуги в община Русе

В зала „Св. Георги“ на Община Русе се проведе публично обсъждане на изготвените от местната администрация Анализ за потребности на социалните услуги на общинско и областно ниво, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет.

Участие в дискусията взеха кметът на Община Русе Пенчо Милков, Енчо Енчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, Катя Петрова – директор дирекция „Хуманитарни дейности“, партньори, доставчици на социалните услуги и граждани.

Представените на срещата Анализ и Планиране на социалните услуги от община Русе се извършват съгласно нормативните изисквания и указания на Агенция за социално подпомагане, като целта е планираните услуги от Община Русе да бъдат включени в Национална карта на социалните услуги.

След презентирането на Анализа и Предложението за планиране се проведе дискусия с присъстващите, насочена към предизвикателствата на промените в предоставянето на социалните услуги и повишаване на тяхното качество. Изразено беше мнението, че Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво съдържа подробна и адекватна информация за наличието и състоянието на съществуващите социални услуги на територията на общината.

По време на обсъждането беше отделено внимание на планирането на социалните услуги за 10-годишен период, което определя социалните и интегрираните здравно-социални услуги, за предоставянето на които е установена потребност. Изразени бяха мнения, според които броят на потребителите, за които ще се осигури финансиране от държавния бюджет, ще е много по-голям в сравнение с местата, които се предвиждат в социалните услуги. В хода на дискусията беше подчертано, че липсата на специалисти, които да се реализират в сферата на социалните услуги, също е съществен, както на местно, така и на национално ниво.

Постъпилите преди и по време на срещата предложения, мнения и коментари се вписаха в регистър, като подходящите ще бъдат включени в окончателният вариант на Анализа и Предложението за планиране на социалните услуги.

В края на срещата участниците се обединиха около решението за съвместни действия и продължаване на доброто сътрудничество при прилагането на промените в законодателството в сферата на социалната политика.

Припомняме, че на територията на общината се предлагат 49 социални услуги, като в това отношение Русе е на първо място в страната по реализирани дейности. Те обхващат близо 5000 деца, младежи и пълнолетни лица в нужда.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X