https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоОбществоС над 4 % да поскъпне ел. енергията за битовите потребители на...

С над 4 % да поскъпне ел. енергията за битовите потребители на „Енерго Про“ от 1 юли предвижда проект, обсъден в КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2023 – 30.06.2024 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите проектът на решение беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. От всички поканени заинтересовани страни – държавни органи, енергийни дружества, в общественото обсъждане участваха само представители на Омбудсмана на Република България, на Гражданска платформа „Изправи се.бг“ и граждани.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, в проекта на решението се предлага средното увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители да бъде в размер на 3,63 %. За клиентите на „Електрохолд“ е предвидено увеличение на крайната цена с 3,44 %, на ЕВН – с 3,41 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 4,24 %. В тези цени са включени цената на електроенергията и цените за мрежовите услуги.

Цените на електроенергията за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа. С определянето им за една година напред Комисията създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства.

На общественото обсъждане представителят на Омбудсмана възрази срещу предлаганото от регулатора увеличение на цената на електрическата енергия. Според институцията повишението не е обвързано с изпълнението на показателите за качество на електроенергията, липсва информация за резултатите от извършените проверки на енергийните дружества, не е изяснено какво е отражението на получените компенсации върху предложената крайна цена. От Гражданска платформа „Изправи се.бг“ също се обявиха срещу предлаганите цени на електроенергията за бита като казаха, че то е в полза на крайните снабдители. Оспорен беше и начинът, по който Комисията е определила технологичните разходи, без да са посочени данни и да е извършван контрол върху тях.

В отговор на направените коментари ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ Пламен Младеновски подчерта, че становището на Комисията е при случаи на проблеми с качеството на електрозахранването, потребителите да бъдат компенсирани от съответното електроразпределително дружество. Във връзка с направените инвестиции от електроразпределителните дружества Младеновски обяви, че през следващите дни Комисията предстои да приеме докладите от извършените годишни проверки. Те ще отчетат реално осъществените инвестиции, което ще бъде отразено във финалното ценово решение. На случаен принцип е извършен физически контрол на отделни обекти с цел да се установи дали декларираните инвестиции отговарят на действителните. По отношение на технологичните разходи беше пояснено, че те се определят за целия регулаторен период и след неговото приключване се коригират с коефициент. Според Младеновски съществува реален риск във ФСЕС да не бъдат събрани достатъчно приходи, тъй като пазарните цени са на ниски нива. По-малкият размер на събраните средства не дава реална възможност да се постигне допълнително намаление на предлаганите цени, заяви той.

Членът на Комисията Александър Йорданов подчерта, че по отношение на технологичните разходи на дружествата регулаторът прилага консервативни решения в защита на интересите на потребителите. Комисията намалява нивата им всяка година с цел дисциплиниране на дружествата, но в същото време не може и да се допусне с рязко намаляване на тези разходи да се стигне до влошаване на качеството на доставяната електроенергия.

Преди провеждането на общественото обсъждане, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, на 1.06.2023 г. Комисията проведе открито заседание, в което участваха представители на енергийните дружества-заявители.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното си ценово решение. Окончателните решения за утвърждаване на цени на топлинната енергия и на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2023-30.06.2024 г. Комисията ще вземе на 30.06.2023 г.

 

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X