https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоUncategorizedБългария е далеч от целите за намаляване на бедността

България е далеч от целите за намаляване на бедността

Налице е сериозно изоставане в постигането на Националната цел за намаляване на броя на живеещите в бедност. Независимо, че се наблюдава намаление в абсолютно изражение на лицата, живеещи в бедност с приблизително 46 хил. души през 2019 г. спрямо базовата 2008 г.), тенденцията показва, че няма да може да се постигне желаната стойност от 260 хил. души до края на 2020 г.

Това се посочва в анализ на изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, която беше приета през 2010 г.

Според анализа COVID кризата ще има съществено влияние върху тези стойности през следващите години, задълбочавайки бедността и съществуващите неравенства сред определени уязвими групи. Това още повече прави изпълнението на целта нереалистично, посочва се в анализа.

Влошаване на показателите

В последните десет години не само че няма напредък, а е налице влошаване на показателите. Още по-неблагоприятни са тенденциите по отношение на изпълнението на отделните подцели, предвид отчетеното увеличение на броя на живеещите в бедност сред по-голяма част от целевите групи. Броят на децата, които живеят в бедност нараства с 6 700 спрямо базовата 2008 г., възрастните хора (лица на 65 и повече години), живеещи в бедност нараства с повече от 69 хил. , а работещите бедни се увеличават с приблизително 29 хил. спрямо 2008 г. Единствено при безработните лица, живеещи в бедност, през 2019 г. се наблюдава намаление в техния брой спрямо 2008 г. със 72 381 души, което означава, че степента на изпълнение на подцелта за намаление със 78 хил. души е изпълнена приблизително на 93%.

Налага се преосмисляне на прилаганите подходи и инструменти и изпълнение на целенасочени интервенции в областта на секторните политики, имащи пряко отношение към намаляването на бедността – заетост и политика по доходите, образование, здравеопазване, предоставяне на качествени и достъпни социални услуги, осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания, жилищна политика и др., отчита се в анализа, цитиран от Investor.bg.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X