https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоUncategorizedС 15 млн. лв. от ЕС ще ограмотяваме възрастни от уязвимите групи

С 15 млн. лв. от ЕС ще ограмотяваме възрастни от уязвимите групи

Възрастни от уязвимите групи ще бъдат включени в курсове за ограмотяване и придобиване на компетентности, с които да придобият основно образование или първи етап на гимназиален етап (б.а. – да има завършен 10-и клас). Целта е чрез образованието да получат по-добра реализация на пазара на труда. Това ще стане чрез безвъзмездното предоставяне на 15 млн. лв. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която се финансира от ЕС.

Средствата ще се отпускат на проектен принцип по процедура „Ограмотяване на възрастни-2”, като одобрените предложения могат да получат между 250 000 и 750 000 лв. Те могат да бъдат насочени към лица с навършени 16 години, които обаче нямат завършени класове от началния или прогимназиалния етап, отпаднали от системата на образованието, неграмотни или слабо грамотни лица, безработни или пък лица, търсещи или получили закрила.

Проектите ще се изпълняват у нас в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и юридически лица с нестопанска цел. Като асоциирани партньори пък могат да се включат общини, Агенцията по заетостта чрез дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенцията за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.

Сред дейностите, които ще бъдат насърчавани по процедурата, е обратното включване в образователната система на лица, които са навършили 16 години, но са отпадали от училище и/или нямат основно образование. За целта те първо ще трябва да бъдат открити, а след това чрез персонални консултации и работа в семейството да бъдат мотивирани да се включат в курсове по ограмотяване и курсове за придобиване на умения от прогимназиалния етап на основно образование или пък да валидират резултатите си от неформалното обучение и информалното учене за придобиване на образователна степен/етап на основно образование. Целта за тези, които вече имат свидетелство за основно образование, е да бъдат подтикнати да продължат образованието в по-горна образователна степен – първи етап на гимназиално образование – 8-10 клас, и втори етап на гимназиално образование – 11-12 клас.

Проектите могат да предвиждат и провеждане на курсове за ограмотяване или придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години, които след това да завършат с изпит. Положилите ги пък ще получават сертификати за придобитите умения.

Лицата, които ще бъдат включени в проектите, ще бъдат подпомогнати да направят преход от образование към реализация на пазара на труда. Това ще стане чрез информиране за представяне на подходящи професии с помощта на групови/индивидуални дейности за запознаване с професии, консултиране според придобитото по проекта образование за адаптиране на пазара на труда на регионално или местно ниво.

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектни предложения е 31.03.2021 г., 17:30 часа. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X