https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоОбщиниРусеОбявяват „Спарки“ в несъстоятелност

Обявяват „Спарки“ в несъстоятелност

Окръжен съд – Русе обяви неплатежоспособността и свръхзадължеността на „Спарки“ АД и откри производство по несъстоятелност на дружеството.

Съдът назначи Венцеслава Стефанова за временен синдик, допусна обезпечение чрез налагане на общ запор и възбрана върху имуществото на дружеството и свика първо събрание на кредиторите на 20.07.2021 от 14,30 ч.
Производството е образувано по молба на „Балкан Стийл Инженеринг“ ООД гр. София. Според молителя, „Спарки“ АД му дължал сумата 316 447.08 лв. с ДДС за доставки по фактури, както и 1 004 677.05 лв. неустойка за забава, на основание договор за доставка от 29.10.2018 г. Твърди, че било настъпило както състояние на неплатежоспособност, така и на свръхзадълженост. Дружеството длъжник е признало състоянието на неплатежоспособност.

Според приетата по делото експертиза, към 05.03.2021 г. „Спарки“ АД не е в състояние да обслужва краткосрочните си задължения, произтичащи от търговски сделки, публично-правни задължения, задължения свързани с търговската му дейност или частни държавни вземания. Имуществото на длъжника като балансова стойност покрива едва 59% от паричните му задължения.

Окръжен съд – Русе счете, че към 05.03.2021 г. е налице състояние на неплатежоспособност, дефинирано в Търговския закон – обективно фактическо и правно положение на търговец, който не може вече да посреща търговските си дългове и задълженията си към държавата, свързани с търговската дейност, и тази невъзможност е проявена видимо и трайно. Според съда, наред с това е налице и презумпцията за неплатежоспособност, тъй като длъжникът е спрял плащанията.

Първото събрание на кредиторите на 20.07.2021 г. ще протече при следния дневен ред:

1.Изслушване доклада на временния синдик за причините на неплатежоспособността и свръхзадължеността, състоянието на имуществото и взетите мерки за неговото запазване и за възможностите за оздравяване на предприятието.
2.Избор на постоянен синдик, определяне на текущото му месечно възнаграждение и предлагане на съда назначаването му.
3.Избор на комитет на кредиторите (факултативно).

Решението на Окръжен съд – Русе за откриване на производството по несъстоятелност на „Спарки“ АД действа по отношение на всички и подлежи на вписване в Търговския регистър. То може да се обжалва в 7-дневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X