https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://w9d5z2y7.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоИзбрано от редактораАдминистративният съд в Русе с нов зам.-председател

Административният съд в Русе с нов зам.-председател

Административният съд в Русе с нов зам.-председател

Съдийската колегия на ВСС назначи съдия Ивайло Йосифов за заместник-председател на Административен съд-Русе. Това стана по предложение на председателя на Административен съд – Русе и на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

В предложението на административния ръководител е посочено, че съдия Йосифов има близо 15 години юридически стаж като съдия – в Окръжен съд – Русе като младши съдия, в Районен съд – Русе и в Европейския съд по правата на човека. От 02.01.2019 г. до настоящия момент е командирован в Административен съд – Русе. През 2021 г. е повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Притежава научна степен „доктор“ по „Гражданско и семейно право“. Асистент е по гражданско процесуално право в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Пред магистратите е отчетено, че съдия Йосифов има задълбочени познания в различни области на правото, изпълнява професионално и отговорно всички произтичащи от закона задължения и правомощия. Доказал се е като отличен професионалист, с много добри комуникационни и организационни умения и умения за работа в екип.

Позицията на председателя на съда бе подкрепена и от Общото събрание на съдиите при Административен съд – Русе, проведено на 14.07.2022 г., в което бе изразено положително становище за предложения кандидат за длъжността.

Новият избор се наложи след като Съдийската колегия на ВСС освободи съдия Росица Басарболиева от заеманата длъжност заместник-председател на Административен съд – Русе, поради депозирана от нея молба за освобождаване от поста и преназначаването ѝ на длъжност „съдия“, предава Русе медиа. С взетото решение, Пленумът на ВСС оптимизира числеността на магистратите в Административен съд – Русе като разкри още една щатна длъжност „съдия“.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X