https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоОбществоОбластната администрация в Русе подкрепя проучване на ЕК за нелоялните търговски практики

Областната администрация в Русе подкрепя проучване на ЕК за нелоялните търговски практики

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУСЕ ПОДКРЕПЯ ПРОУЧВАНЕ НА ЕК ЗА НЕЛОЯЛНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

Европейската комисия /ЕК/ извършва обзор /изследване и проучване чрез анкета/ на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Инициативата се подкрепя и от Областната администрация в Русе посредством нейното популяризиране.

През месец декември миналата година ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на Европейския съюз /ЕС/ срещу подобен вид практики. Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти, като фермери и независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти. Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633  забранява редица търговски практики.

Припомняме, че Директива (ЕС) 2019/633 е транспонирана в Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ с измененията му от 2021 г. (Глава Седма „б“ от ЗЗК) Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е националният  административен орган, който  прилага европейското и националното законодателство в областта на нелоялните търговски практики. КЗК може да образува производства въз основа на подадени искания от засегнати производители, фермери и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти или по собствена инициатива, като след извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира купувачи, прилагащи забранените практики, и да постанови незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са приключили през 2021-а и 2022-а и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: Unfair Trade Practices (europa.eu).
В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти  да попълнят анкетата. Тя е достъпна тук – EUSurvey – Survey (europa.eu) /следва да се избере версията на български език/ и е „отворена“ до 15 март 2023 година.

След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес:  https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/. Резултатите от проучването следва да осигурят необходимите данни за изготвянето на политики на ЕС във връзка с прилагането на Директивата за НТП.

 

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X