https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоИзбрано от редактора1 557 лева е средната работна заплата в Русе

1 557 лева е средната работна заплата в Русе

По предварителни данни към края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 64,5 хиляди. Спрямо края на декември 2022 г. наетите лица се увеличават с 3.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2022 г.) броят им е увеличен с 2.1%.

В обществения сектор на област Русе в края на март работят 15.0 хил. души, а в частния сектор – 49.6 хил., или 76.8% от всички наети лица в областта. В сектора на услугите към края на март 2023 г. работят най-голям брой от наетите лица – 35.9 хил. или 55.7%, в индустрията – 25.7 хил., а в селското, горското и рибното стопанство – 2.9 хиляди. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (20.9 хил.) представляват 81.2% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 24.9% от всички наети в сектора, съобщиха от НСИ.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 526 лева. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. средната брутна заплата за тримесечието се увеличава едва със 7 лв., а в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 239 лева.

Средната месечна работна заплата за януари е 1 505 лв., за февруари – 1 516 лв. и за март – 1 557 лева.

В обществения сектор средната работна заплата за периода януари – март 2023 г. е 1 707 лв., а в частния сектор – 1 472 лв. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта намалява със 196 лв., а в частния нараства с 63 лв.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 170 лв., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1 938 лв., „Държавно управление“ – 1 818 лв. и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 1 816 лв. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 837 лв. и „Административни и спомагателни дейности” – 857 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 година Русенска област заема седмо място сред 28-те области на страната.

С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 2 603 лв., следвана от област София – 1 737 лв. и област Стара Загора – 1 726 лв. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Видин – 1 238 лв., Благоевград – 1 239 лв. и Хасково – 1 244 лв.

За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 882 лв. – с 356 лв. или 23.3% по-висока от тази за област Русе.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X