https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоОбществоФинансови облекчения за многодетните семейства в Русе

Финансови облекчения за многодетните семейства в Русе

Кметът на Русе, Пенчо Милков, е внесъл предложения за промени в Наредба № 21 относно отпускането на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе. Тези промени се основават на предложенията на работната група, създадена през миналата година, която имаше за цел да предложи мерки за подпомагане на многодетни семейства.

Една от промените, предложени от административните услуги, е освобождаването на многодетните семейства от таксата за адресна регистрация. Промяната на адреса на родител води до задължителна промяна и на адреса на малолетните и непълнолетните деца, което се отразява на тяхната такса за адресна регистрация. Сегашната такса е 5 лв. за срок от 3 дни, което означава, че семейство с 3 или повече деца трябва да заплати минимум 15 лв. Според предложението, децата на многодетните семейства ще бъдат освободени от заплащането на тази такса при промяна на адресната регистрация.

В допълнение, са обсъдени и приети предложения за въвеждане на намаления или освобождаване от заплащане на билети за концерти в рамките на МФ “Мартенски музикални дни”. За придружителите от многодетни семейства се предлага отстъпка от 50%, а за децата от многодетни семейства – безплатен вход. Предлага се и 50% намаление за членовете на многодетните семейства при посещение на музеите в града. Държавна опера Русе и Държавен куклен театър също са изразили готовност за въвеждане на облекчения за членовете на многодетните семейства, като се обръща специално внимание на въпроса за удостоверяване на правопораждащото обстоятелство. Предложението включва и приоритетно обслужване на родителите от многодетни семейства на гишетата за работа с граждани на Община Русе.

За да се подобри ефективността на мерките, предлага се създаването на Единен Регистър на многодетните семейства, в който да се съхраняват данни за малолетните и непълнолетните деца на тези семейства. Според предложението, лицата ще получават Удостоверение за многодетно семейство на базата на регистрацията в този регистър. Това удостоверение ще позволява на правоимащите лица да се легитимират като многодетни семейства и да ползват предоставените облекчения.

По данни от дирекцията “Социално подпомагане”, в община Русе има 423 многодетни майки. Този брой може да се променя, поради което предложението включва и преглед на броя на многодетните семейства.

С предложенията за промени в Наредба № 21 се въвеждат и някои изменения, които са свързани с отпускането на еднократна финансова помощ на граждани. Промените са насочени към разясняване на условията за получаване на помощта и определянето на правоимащите лица. Също така се въвежда изискване за приложение на декларация за съгласие за обработване на лични данни.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, отчитайки публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X