https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоПоследни новиниКметът Пенчо Милков предлага увеличение на данъка върху недвижимите имоти от 1...

Кметът Пенчо Милков предлага увеличение на данъка върху недвижимите имоти от 1 януари 2024г г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Общинския съвет в Русе. Предложението е на кмета Пенчо Милков.

“Предвид невъзможността да се осигури приходната част на бюджета на община Русе за 2024 г. от продажба на имущество, приватизация, наеми и др. и намирам за уместно да се осъвремени определения размер на данъка върху недвижимите имоти (ДНИ). Законодателят е предоставил на общинските съвети правото да определят данъка от 0,1 до 4,5 промила.

Исторически за цялата страна в периода 1997-2007г. размерът на данъка върху недвижимите имоти е бил 1,5 промила. След открилата се възможност някои общински съвети са вдигнали ставките, а в община Русе размерът е намален на 1,2 промила. Впоследствие с решение от 15.12.2016г. на Общински съвет – Русе, данъкът върху недвижимите имоти е вдигнат на 2 промила”, мотивира предложението си градоначалникът.

Сега предложението е от 2 промилите да станат 3.

Предлага се още и осъвременяване размера на данъка при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин (ДВПИ).

Предлага се Общинският съвет да одобри увеличение на промилите от 2,2 да станат 2,7.

С разработването на прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности се очертава недостиг на контролите в размер на 10 млн. лв. за 2024 г., без планиран резерв, намалени разходи за инвестиции, намалени разходи за текущ ремонт, и реален съществен дефицит при данните за 2025 г. и 2026 г. Съгласно ЗПФ /Закона за публичните финанси/ трайно нарастващите разходи се обезпечават с трайно нарастващи приходи, каквито са имуществените данъци и ТБО.

По указания на Министъра на финансите прогнозата за периода 2024 г. – 2026 г. е изработена с размер на минималната работна заплата, както следва:

2024 г. – 933 лв, т.е. с 20% повече от 2023 г.;
2025 г. – 1033 лв., т.е. с 32% повече от 2023 г.;
2026 г. – 1140 лв., т.е. с 46% повече от 2023 г.
В община Русе в местните дейности и в дофинансирането на държавните дейности има разкрити 916 щатни и нещатни броя персонал.

Предвид влошената икономическа ситуация с растящи цени, общият средногодишен индекс на потребителските цени за предходните 12 месеца е 14,3%, а за периода месец януари 2017 г. до месец юли 2023 г. – 41%. МРЗ за 2024 г. в сравнение с 2017 г. се очаква да се покачи със 103%, за 2025 г. със 125%, а за 2026 г. със 147%.

Друг фактор, който влияе върху увеличаване на разходите е погашението на главниците по дългосрочни заеми от банки и Фонда за градско развитие от 1,481 млн. лв. през 2023 г. на 3,589 млн.лв. в следващия период. Очакванията от продажба на нефинансови активи са в посока намаление с над 6,739 млн. лв. в сравнение с 2023г.

Гореизложеното предполага недостиг на трайни приходи, които да компенсират трайното нарастване на разходите във всички бюджетни сфери.

Наредбата влиза в сила от 1 януари 2024 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: [email protected].

 

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X