https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
https://ruse.news/wp-content/uploads/2022/09/ruse-1148h90.png
НачалоИзбрано от редактораДвойно повече русенци декларираха доходите си в първия ден на данъчната кампания

Двойно повече русенци декларираха доходите си в първия ден на данъчната кампания

В първия ден за деклариране на доходи от 2022 г. в офиса на НАП в Русе са подадени 50 бр. декларации, което е почти двойно повече от старта на данъчната кампания през миналата година и 6 пъти повече от подадените 8 бр. през 2021 г. Двойно повече са и изпратените по електронен път с ПИК от агенцията и с електронен подпис 33 декларации, спрямо приетите вчера от служителите в офиса 17 хартиени формуляра.

Данъчната декларация служи за определяне на данъчната основа върху доходите на физическите лица, а самият данък е законово фиксиран на 10%. Декларация по чл. 50 от ЗДДФ подават физическите лица, които имат доходи през изминалата година от: трудови и граждански договори; хонорари; авторство; продажба на имущество; дивиденти; обезщетения, които подлежат на облагане; дейности като едноличен търговец; свободни професии; земеделски стопани; занаяти; наеми; лихви и други. Гражданите, които имат доходи само от трудови правоотношения (по трудов договор), нямат задължение да ги декларират. Все пак данъчна декларация трябва да бъде подадена, ако те са получавали или отпускали заеми, защото законът предвижда облагане на част от сумата над определен праг – в размер на общо над 10 000 лв. или при непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години. Изключение правят заемите, получени от кредитни институции. Лицата, които нямат задължението да декларират доходите си пред НАП, но искат да се възползват от данъчни облекчения, също трябва да подадат декларация, към която да приложат необходимите документи за получаването на някои от редицата облекчения, предвидени по закон.

Гражданите могат да декларират доходите си по няколко начина: в офис на НАП по постоянен адрес; по пощата; онлайн чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или чрез персонален идентификационен код (ПИК). Подаването по интернет предоставя максимално облекчение на гражданите, тъй като НАП дава възможност документът да бъде попълнен автоматично. За да се възползват от това, физическите лица трябва да разполагат с КЕП или ПИК и да подадат декларацията след началото на месец март. Самоосигуряващите се лица са задължени да подават данъчна декларация единствено по електронен път.

През март НАП ще предостави на гражданите в Портала за е-услуги: https://portal.nra.bg/ ”Предварително попълнена годишна декларация за облагане на доходите на физически лица“, в която автоматично ще бъдат заредени данните, предоставени от работодателя или платеца на дохода. Освен това агенцията предоставя възможност и за изтегляне на декларация с баркод, която включва автоматична проверка за грешки и може да бъде изпратена по електронен път или на хартиен носител към данъчните. Хората, избрали да не чакат до март, ще трябва да попълнят декларацията си сами.

Физическите лица трябва да декларират получените от тях доходи през 2022 г. в периода от 10 януари до 2 май 2023 г. За едноличните търговци и земеделските стопани, избрали данъчно облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ, крайният срок е 30 юни 2023 г., като за тях данъчната кампания започва на 1 март.

Подобни статии

КОМЕНТИРАЙ

Моля, въведете вашия коментар!
Моля, въведете името си тук

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

X